PDF PDF Print

Feestweek van de Oecumene

Feestweek van de Oecumene‘Een groene kerk heeft vele kleuren’ is het thema van de Week van de Oecumene 2017. Van zondag, 4 juni (1e Pinksterdag) t/m zaterdag, 10 juni zetten verschillende kerken in Alkmaar hun deuren open voor activiteiten rond duurzaamheid en aandacht voor de schepping, waarin wij leven. Iedere activiteit heeft een eigen vorm en insteek. ... Lees verder>>

Jongerendag bisdom Haarlem

WAT JE ZOMAAR CADEAU KRIJGT  . . .

. . . (als je tussen de 7 en 17 bent) is een uitnodiging voor de jongerendag! Er is ... lees verder>>

Taizédienst in onze kerk

Zaterdag, 10 juni 2017: 

Taizé – viering
19:30 – 21:00 uur

In de week van de oecumene  is er in onze kerk een ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Laurentius!
Nassaulaan 43 in Alkmaar

 

Wij heten U welkom bij onze kerkdienst, die gewoonlijk plaatsvindt op Zondagmorgen 10 uur. Wij vieren dan de Eucharistie.

 

Twee maal per jaar zijn er in onze kerk bijzondere activiteiten voor Kinderen. Dit is met Kerst en Pasen

 

Voor pastorale vragen:   Pastoor Erna Peijnenburg (zie contact voor contactgegevens)

Overige vragen:            secretaris dhr. Alex Blok tel.: 072-5338157

 

Voor vragen over onze "Rooms-Katholieke Kerk der oud-Bisschoppelijke Cleresie" sinds 1723: zie ook www.okkn.nl

 

Wij heten u welkom!


 

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar