PDF PDF Print

Feestweek van de Oecumene

Feestweek van de Oecumene‘Een groene kerk heeft vele kleuren’ is het thema van de Week van de Oecumene 2017. Van zondag, 4 juni (1e Pinksterdag) t/m zaterdag, 10 juni zetten verschillende kerken in Alkmaar hun deuren open voor activiteiten rond duurzaamheid en aandacht voor de schepping, waarin wij leven. Iedere activiteit heeft een eigen vorm en insteek. ... Lees verder>>

Kerkdienst in het kader van Alkmaar Pride

Op zondag 28 mei 2017 zal er in het kader van de Alkmaar Pride een Roze viering gehouden worden.
In de Lutherse Kerk aan de Oude ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Laurentius!
Nassaulaan 43 in Alkmaar

 

Wij heten U welkom bij onze kerkdienst, die gewoonlijk plaatsvindt op Zondagmorgen 10 uur. Wij vieren dan de Eucharistie.

 

Vier maal per jaar zijn er in onze kerk bijzondere activiteiten voor Kinderen. Dit is rond de Verjaardag van kerkwijding, Kerst, Palmzondag en de Oogstdienst.

 

Voor pastorale vragen:   Pastoor Erna Peijnenburg (zie contact voor contactgegevens)

Overige vragen:            secretaris dhr. Alex Blok tel.: 072-5338157

 

Voor vragen over onze "Rooms-Katholieke Kerk der oud-Bisschoppelijke Cleresie" sinds 1723: zie ook www.okkn.nl

 

Wij heten u welkom!


 

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar