Wat gebeurt er allemaal in corona-tijd?

De diensten van van de komende weken tot en met de Goede Week en Pasen in de kerk komen te vervallen. Een verdrietig maar onontkoombaar besluit, dat ook voor alle oud-katholieke kerken is genomen.
Het is verdrietig, want juist op dit moment hebben we het samen vieren zo nodig. Deze crisis raakt ons allen op veel verschillende manieren. Misschien wordt van u nu heel veel gevraagd vanwege uw werk in de zorg of in andere vitale sectoren van onze samenleving. Het opvangen van kinderen thuis kan een opgave zijn net als de zorg voor ouderen. Het reorganiseren van werk dat ineens zoveel mogelijk vanuit huis moet gebeuren. En terwijl er dus mensen zijn die het nu heel druk hebben kan het ook zijn dat het voor u juist heel stil wordt, omdat u tot een kwetsbare groep behoort waarbij bezoek niet of nauwelijks is toegestaan en veel activiteiten wegvallen. Of het kan voor u juist zo zijn dat u zich grote zorgen maakt over uw werk of bedrijf.
 
En allemaal delen we de spanning en onzekerheid over hoe het verder zal gaan. We maken ons zorgen over mensen om ons heen en/of over onszelf. Op die spanning en onzekerheid reageren we allemaal ook weer anders. 
Bemoedigend is het enorme aantal initiatieven dat in kerk en samenleving ontstaat om elkaar bij te staan en te zoeken naar manieren waarop we wél contact kunnen hebben, binnen wat er nu mogelijk is. Het is mooi dat velen zich zo bereid tonen om anderen te helpen. 
 
En toch zou ik ook willen zeggen: vergeet de zorg voor jezelf niet. Er komt zoveel op ons af, en dat vraagt ook veel energie. Daar mogen we ook rekening mee houden. We zijn op veel manieren dapper en willen klaarstaan voor elkaar, maar moeten toch ook veel verwerken. Onze situatie is ingrijpend veranderd en veel leuke dingen gaan nu niet door of zijn onzeker geworden. Dat kost veel energie, ik merk het ook aan mezelf... Daarom hoop ik dat u ook uzelf kunt steunen door afleiding zoeken in een goed boek, in muziek, een film misschien, of wat dan ook dat u goed doet. Gun uzelf / jezelf wat lucht als dat kan...
 
En wat gebeurt er ondertussen in de kerk: Op landelijk niveau worden diensten aangeboden, die u via internet kunt meevieren.
 
Op zondag: Onze bisschop Dick Schoon, en de nieuwe aartsbisschop-elekt Bernd Wallet gaan  samenwerken in de verzorging van een zondagsdienst die te volgen is via internet. Het begint om 10.00 uur. Ga, om het te volgen, naar www.okkn.nl en klik op de aangegeven link, dan moet het lukken. 

 

Dagelijks: Vier priesters uit onze kerk verzorgen dagelijks een getijdengebed vanuit hun eigen kerk.. Het is te volgen via facebook: zoek naar 'livestream getijdengebed in de coronacrisis'.
9.00 uur pastoor Louis Runhaar vanuit Amersfoort
13.00 uur pastoor Erna Peijnenburg vanuit Alkmaar
19.00 uur pastoor Victor Scheijde vanuit Hilversum
22.00 uur pastoor Rudolf Scheltinga vanuit Egmond aan Zee
 
Zie voor meer informatie (ook bijvoorbeeld ook tips over hoe je zo'n internetdienst thuis kunt beleven) de landelijke website van onze kerk: www.okkn.nl
  
Wat doet onze parochie:
 
We proberen contact met elkaar te houden door onderling te bellen en te vragen hoe het gaat. Als mensen praktische hulp nodig hebben (bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen) proberen we die elkaar te bieden. Er zijn al een paar telefooncirkels gevormd inmiddels. Mocht u willen meedoen, laat het dan vooral weten! En als u behoefte hebt aan contact of hulp, laat het weten!
 
Op deze website zal elke zondag een overweging worden gezet. Ook is in de parochie een gebedssnoer opgezet die ook op de website zal verschijnen. In dit dagelijks snoer van gebed wordt steeds door een andere parochiaan een gebed geschreven. U kunt eraan meedoen als u wilt, stuur uw gebed vooral in via een mail naar mij.
 
En tenslotte houden we de godslamp in de kerk brandend, zoals altijd, en we bidden:
 
God, wees waakzaam over ons
en over allen die een plek hebben in ons hart,
wees met name hen nabij die werken in de zorg
en bij alle zieken, dichtbij en waar ook ter wereld.
Sterk ons met vertrouwen
dat onze naam geschreven staat in uw hand
en dat Gij bij ons zijt
ook als we door donkere dalen moeten gaan. Amen
 
Ik wens u alle goeds toe en moed en gezondheid.
U bent in mijn gebeden.
Erna Peijnenburg

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar