Kerkdiensten in maart gaan niet door

Geachte parochianen en allen die in naar onze kerk zouden willen komen,
Tot mijn spijt moet ik u melden dat wij als kerkbestuur hebben moeten besluiten de zondagse diensten in onze kerk in elk geval voor de maand maart af te gelasten in verband met het corona-virus.
We weten ons met deze beslissing in het gezelschap van vele kerken in Alkmaar. Dat neemt niet weg dat het nogal wat is. Het samen vieren is ons dierbaar, en de zondagse (eucharistie)viering een bron waaruit we als gemeente van Christus leven. We hebben echter ook de opdracht om te zorgen voor de ouderen en kwetsbaren, die ook deel uitmaken van onze zondagse samenkomsten.
Juist in deze situatie, die ongerustheid kan oproepen en waarin het gemis aan contacten voelbaar kan worden hebben we elkaar als gemeente nodig. We zijn daarom als bestuur ook bezig om na te denken hoe we nu juist wél contact met elkaar kunnen hebben. Er zijn natuurlijk mogelijkheden 'op afstand', zoals de telefoon en digitaal contact. Misschien is er een mogelijkheid om op afstand van elkaar toch samen te bidden. Ik nodig u van harte uit hierover mee te denken en uw ideeën met ons te delen. 
Laat onze verbondenheid met elkaar er niet minder om worden! In gebed ben ik verbonden met u allen en ik vraag u met mij te bidden voor de zieken die er wereldwijd zijn en de mensen die hen verplegen.
Met hartelijke groet,
namens het kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius,
Erna Peijnenburg, pastoor.

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar