Digitale gespreksgroep in de 40dagentijd

In de veertigdagentijd bestaat dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een zogenaamde digitale gespreksgroep. Het is een project dat in Alkmaar is opgezet door ds. Louise Pondman (Doopsgezinde kerk) en ds. Yvonne Bos (Lutherse kerk) bij wie onze parochie zich mocht aansluiten. Een oecumenische gespreksgroep dus zonder dat je je huis hoeft te verlaten. Ideaal voor wie niet makkelijk naar de kerk komt of te weinig tijd heeft om aan een gespreksavond deel te nemen, maar die wél wat verdieping zoekt in contact met anderen.


Hoe werkt het? Wie mee wil doen meldt zich aan bij dominee Louise Pondman. U ontvangt dan op Aswoensdag en elke zondag in de veertigdagentijd en in de Goede Vrijdag per mail een inleidende tekst. U kunt op die tekst reageren door de mail aan Louise te beantwoorden. Ook kunt u ervaringen in de veertigdagentijd langs deze weg met elkaar delen. Louise verzamelt namelijk alle reacties en voegt die toe aan de volgende ‘veertigdagenmail’. Met een beetje goede wil ontstaat er zo een soort digitale gesprekskring, al mag u natuurlijk ook gewoon alleen meelezen. Doet u mee? Uiteraard zijn ook deelnemers van buiten onze drie gemeenten van harte welkom om aan te sluiten.


Over de inhoud: Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in kamp Flossenbürg terecht werd gesteld. Daarvoor zat hij jaren in de gevangenis in verband met zijn banden met de Bekennende Kirche en zijn verzet tegen het Naziregime. Bonhoeffer is een lutherse theoloog die tot op de dag van vandaag gelovigen over de hele wereld inspireert. In de veertigdagentijd willen ook wij ons door Bonhoeffer laten inspireren. Wij doen dit door middel van een veertigdagen mailproject aan de hand van het lied “Door goede machten trouw en stil omgeven”, dat in de vertaling van J.W. Schulte Nordholt als lied 511 in het nieuwe liedboek staat. De woorden volgende trefwoorden als basis: ‘behoed’, ‘getroost’, ‘geheeld’, ‘thuisgekomen’, ‘opgetild’, ‘geroepen’ en ‘begenadigd’ zijn door ons als trefwoorden voor het project gekozen.

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar