Kerkbalans: periodiek schenken

Wat is periodiek schenken en wat is u voordeel?

Wat is periodiek schenken?

Het woord zegt het al een beetje; periodiek schenken is doneren over een langere periode. Deze periode moet minimaal 5 jaar zijn om te profiteren van belastingvoordeel. En het bedrag dat u schenkt, moet –in beginsel- elk jaar hetzelfde zijn. U kiest zelf of u dat jaarlijkse bedrag in één keer schenkt of in meerdere termijnen.

De fiscus maakt een verschil tussen gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften zijn giften die u doet zonder daarbij aan te geven of u van plan bent dit in de komende jaren weer te doen. Alles wat u schenkt beneden 1% van uw inkomen is dan niet aftrekbaar, de (eventuele) rest van het bedrag, wat boven de 1 % komt, wél.

Bij periodieke giften geeft u van te voren aan dat u van plan bent dit gedurende een periode van (minimaal) 5 jaar ieder jaar weer te doen.In dat geval is uw gift in zijn geheel aftrekbaar van de belastingen.

Dus als u 5 jaar achter elkaar schenkt maar dit niet van tevoren hebt aangegeven kunt u geen gebruik maken van het volledige belastingvoordeel…

Wat is uw voordeel?

De periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw inkomen. Hierdoor krijgt u een deel van uw gift weer terug na belastingaangifte. U kunt overwegen dit bedrag ook te schenken aan de parochie of u houdt meer geld over voor andere dingen.

Dit rekenvoorbeeld maakt duidelijk, waarom periodiek schenken meer voordeel oplevert dan gewoon schenken.

Voorbeeld gewoon schenken

U heeft een jaarinkomen van € 50.000 en schenkt jaarlijks in termijnen of eenmalig €750,- aan uw parochie. Omdat alleen alles boven 1% van het jaarinkomen aftrekbaar is, mag u slechts €250,- aftrekken.

U betaalt 40% belasting en heeft dus een voordeel van €100,- per jaar

 Voorbeeld periodiek schenken

U heeft een jaarinkomen van €50.000 en schenkt 5 jaar lang € 750,- per jaar aan uw parochie. U mag de hele gift aftrekken van uw belastbaar inkomen.

U betaalt 40% belasting en heeft dus een voordeel van €300,- per jaar

In dit rekenvoorbeeld heeft u door hetzelfde bedrag op een andere manier te schenken, 3x zoveel voordeel. Het voordeel kan natuurlijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat zijn de voorwaarden?

U mag uw periodieke gift alleen volledig aftrekken als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De parochie heeft een ANBI status: dit is het geval.

  • U heeft een bewijs van de gift, bijvoorbeeld een bankafschrift

  • Er is geen tegenprestatie voor de gift, bijvoorbeeld een loterij

  • U schenkt minimaal 5 jaar achter elkaar hetzelfde bedrag per jaar

  • De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, ondertekend door u en de penningmeester van het kerkbestuur

De overeenkomst kan worden opgemaakt door de penningmeester van het kerkbestuur Johan Dekker, die uw verdere vragen graag beantwoordt.

Wilt u van de regeling gebruik maken of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via zijn mailadres Johan.a.dekker@gmail.com

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar