Oud-Katholiek Algemeen

De Oud-Katholieke kerk is, evenals de Protestantse kerk, voortgekomen uit ontevredenheid met de leer van de Rooms-Katholieke kerk. De Oud-Katholieken hebben zich in 1723 formeel van de Rooms-Katholieke kerk "afgescheiden".

Opvallend is dat dit kerkgenootschap vooral in de steden in het westen van Nederland staan. De leden van dit kerkgenootschap waren meestal de rijke families van een stad. Destijds heeft er ook een scheiding van goederen plaatsgevonden. De objecten in het bezit van dit kerkgenootschap zijn vrijwel nooit vermaakt of veranderd. Daarom zijn er relatief veel bijzondere en oorspronkelijke textilia te vinden die in de Rooms-Katholieke kerk vrijwel niet meer voorkomen. Dit is nog steeds te zien in het rijk gevarieerde, roerende erfgoed van veel Oud-katholieke kerken.

 

Ook de Oud-Katholieken moesten hun erediensten in schuilkerken houden. Van deze kerken zijn er nog een aantal over en ze worden nog steeds gebruikt. Een mooi voorbeeld is de schuilkerk aan de Haagse Juffrouw Idastraat. De zetel van de aartsbisschop staat in de kathedrale kerk de Sint Gertrudis in Utrecht. Naast deze kerk die in 1920 is gebouwd, staat nog steeds de prachtige, oude schuilkerk die uit de 16de eeuw stamt.

 

Qua inrichting van het kerkgebouw lijkt de Oud-Katholieke kerk erg op die van de Rooms-katholieken. Dit geldt ook voor de liturgie en de sacramenten. De kerkgebouwen zelf zijn over het algemeen relatief klein, het ledenaantal is ook niet groot.

 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is de laatste decennia gegroeid tot een open kerkgemeenschap waartoe velen zich aangetrokken voelen. Belangstellenden worden aangesproken door de verzorgde zondagse eredienst en de intimiteit van een van de 25 betrekkelijk kleine parochies. Het open klimaat waarbinnen de verschillende opvattingen over levensvragen en theologie naast elkaar kunnen bestaan, wordt als een verademing ervaren.

 


Bron (skkn.nl en okkn.nl)

  1. Beknopte Geschiedenis
  2. Oud-Katholiek Alkmaar
  3. Gebouw
Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar