Welkom

Beleef de kerk tijdens Open Monumentendag!

Beleef de kerk tijdens Open Monumentendag!Een kerk is een monument dat je kunt bewonderen door er rond te kijken. Maar een kerk is zoveel meer! Het is een plaats waar verhalen worden verteld, een plaats van gezang, gebed, een ruimte waarin je tot God en tot jezelf te komen.
Dit jaar kan tijdens Open Monumentendag de kerk ook echt worden beleefd. Scan de QR-code en vindt rust door het ... Lees verder>>

Er zijn weer kerkdiensten!

Gelukkig kunnen er weer kerdiensten zijn!. Daar zijn we heel blij mee, want het is fijn weer samen de eucharistie te kunnen ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Laurentius!
Nassaulaan 43 in Alkmaar

 

Wij heten U welkom bij onze kerkdienst, die gewoonlijk plaatsvindt op Zondagmorgen 10 uur. Wij vieren dan de Eucharistie.

 

Twee maal per jaar zijn er in onze kerk bijzondere activiteiten voor Kinderen. Dit is met Kerst en Pasen

 

Voor pastorale vragen:   Pastoor Erna Peijnenburg (zie contact voor contactgegevens)

Overige vragen:            secretaris dhr. Alex Blok tel.: 072-5338157

 

Voor vragen over onze "Rooms-Katholieke Kerk der oud-Bisschoppelijke Cleresie" sinds 1723: zie ook www.okkn.nl

 

Wij heten u welkom!


 

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar