Feest van de Oecumene 2022

‘De Sterkte van de Geest....’

Aangedreven door de Geest van Pinksteren viert de Alkmaarse Raad van Kerken een week lang het feest van de oecumene.
Activiteiten voor bezinning, delen en vooral ontdekken.


Iedereen is welkom!


De Alkmaarse Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor één of meerdere activiteiten in deze Feestweek van de Oecumene.

U dient zich voor de activiteit op donderdagmiddag op te geven. Zie het programmaboekje voor de verschillende activiteiten en de aanmeldingsprocedure.

Algemeen infoadres is: info@alkmaarseraadvankerken.nl
Wie geen internet heeft kan bellen met de voorzitter via 06-18261595

De toegang bij de activiteiten is gratis. Wel worden bij de uitgang collecten gehouden voor de bestrijding van de kosten.

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar