Oud-Katholiek Alkmaar

September | Oogstdienst op 3 oktober

Op zondag vieren we de jaarlijkse oogstdienst. Dankbaar zijn we voor alles wat er op aarde groeit en bloeit en waarvan we mogen leven. Steeds meer worden we ons ervan bewust dat dat niet zomaar gaat, en we niet maar raak kunnen consumeren en produceren. Goede zorg voor al wat groeit is even belangrijk als goede zorg voor ons eigen lichaam en geest.

Dit bewustzijn hoort bij geloven. De bijbel begint niet voor niets met het verhaal van de schepping van hemel en aarde an al wat daarop leeft. Het eerste dat een mens mag doen is namen geven aan al wat leeft en ervan genieten. Dit genieten is ook zien hoe wonderlijk alles is en het zo op waarde schatten.

Als ik kijk naar de aarde
het werk van uw vingers
de maan en de sterren
die Gij hebt bevestigd
wat is dan de mens
dat Gij aan hem denkt,
 de zoon van Adam
dat hij U ter harte gaat?

(Psalm 8, in de vertaling van Huub Oosterhuis)

In de oogstdienst brengen we vruchten van de aarde mee naar de kerk. We danken God die ons dit alles geeft.  En na afloop van de dienst maken we er mandjes van die worden gebracht bij mensen die we ermee hopen blij te maken. Mensen uit onze gemeenschap én daarbuiten. U bent welkom om mee te vieren. De dienst begint om 10 uur, en het adres van de kerk is Nassaulaan 43 (schuin tegenover de Josephkerk).