Update: Kerk gesloten tot en met 4 april

In verband met de algemene lockdown in onze samenleving is het besluit gevallen dat er ook in onze kerk geen diensten en bijeenkomsten zijn tot en met 2 maart.
Zoals onze bisschoppen schreven: De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig kerk kunnen zijn, maar hoe. We zijn solidair met de samenleving waarin nu eigenlijk bijna nergens mensen mogen samen komen en delen ook de bezorgdheid over het lot van de zieken en de druk op de gezondheidszorg.
Maar we stoppen dus niet met kerkzijn. De vieringen van de zondagen, hoogfeest van kerstmis, de vespers van oudjaar en de vieringen van januari gaan online door. Ze worden uitgezonden via de kathedrale kerken van Haarlem en Utrecht en zijn voor ieder te volgen via deze link.

Wie behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of een luisterend oor kan bellen of mailen met pastoor Erna Peijnenburg: erna.peijnenburg@okkn.nl, telefoonnummer: 06:22131765

We wensen ieder die dit leest alle goeds, Gods zegen, gezondheid en vertrouwen.

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar