Naar de kerk! Hoe gaat dat nu?

Aanmelden vooraf en mondkapjes verplicht

Gelukkig kunnen we weer naar de kerk, en daarbij is iedereen welkom! Er zijn, zoals overal, wel regels. We willen u graag uitleggen hoe alles in zijn werk gaat.

Wie mag komen?
In principe iedereen! Maar er zijn ook alternatieven voor wie er niet voor kiest. Er worden door de landelijke kerk ook online eucharistievieringen uitgezonden. Voor meer informatie, klik hier.

Wie mag niet komen?
- iemand die een corona-infectie heeft of een huisgenoot met een corona-infectie
- iemand die verkouden is (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en benauwdheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts. Of mensen met een huisgenoot die dergelijke klachten heeft.

Meld u aan!
- U help ons enorm door u voor de dienst, die u wilt bezoeken, vooraf aan te melden. Zonder aanmedling komen kan wel, maar u loopt het risico dat het 'vol' is en u er niet meer bij kunt. We sturen liever niemand weg... 

Hoe gaat het aanmelden in zijn werk?
- U stuurt een bericht dat u wilt komen naar mw. S. van der Helm. Dit kan via mail (alkmaar.okkn@gmail.com). Doet u dit uiterlijk op de vrijdag voor de dienst. Vermeld duidelijk voor wie u reserveert (uw naam en wie er eventueel met u meekomt), ieders geboortedatum, en een emailadres en telefoonnummer.

- Als u geen tegenbericht krijgt kunt u naar de kerk komen omdat er dan plaats voor u is.
- Als er geen plaats meer is ontvangt u wél bericht. En u bent dan de week daarna (of een andere zondag naar keuze) zeker van de gewenste plaats(en).

Hoe gaat het in de kerk?
- Bij de kerk gekomen houdt u afstand van anderen die daar mogelijk staan.
- Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle momenten dat u door de kerk loopt. Dat betekent dat het gedragen moet worden bij binnenkomst en vertrek, bij het ter communie gaan en als u om wat voor reden dan ook op een ander moment door de kerk moet lopen. Als u op uw plaats bent kan het kapje af (het hoeft niet, maar het mag wel).
- In verband met de afstand tot elkaar kan er geen hulp geboden worden aan mensen die slecht ter been zijn.
- Er zullen steeds twee kerkwachten zijn die u één voor één naar binnen laten. Huisgenoten gaan samen en zullen zoveel mogelijk ook bij elkaar zitten.
- Bij binnenkomst wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten bij de aanwezige hygiënezuil.
- Uw jas gaat niet aan de kapstok. U kunt hem wel over uw stoel hangen.
- De kerkwacht wijst u uw plaats. Op de rode stoelen mag worden gezeten; op de houten stoelen niet. Zij staan er vanwege de afstand. Er kunnen wel boekjes of tassen op worden gelegd.
- U heeft geen kerkboek of gezangboek nodig. Op uw stoel ligt het boekje van de zondag.
- De kerk zal zoveel mogelijk van voor naar achter worden gevuld.
- De aanwijzingen van beide kerkwachten moeten steeds worden opgevolgd. Als u om wat voor reden ook ergens heen wilt lopen (toilet bijvoorbeeld) vraagt u hun aandacht en dan zullen zij dit begeleiden, zodat u daarvoor de ruimte krijgt.
- Aan het eind van de dienst verlaat ieder de kerk op aanwijzing van de kerkwachten, die de kerk van achter naar voren leeg zullen laten stromen via de hoofdingang.
- Er is geen koffiedrinken na afloop.
- U kunt in de kerk wel een kaarsje aansteken. De kaarsenbank staat niet op de gewone plaats maar achterin naast de tafel met folders. Als u een kaars wilt aansteken maakt u het kenbaar aan een van de kerkwachten en volgt u hun aanwijzingen.
- U kunt ervan uitgaan dat de kerk vóór en na de dienst schoongemaakt en goed geventileerd zal worden.

Hoe gaat het in de dienst?
- De eucharistieviering is volledig gesproken, omdat zingen met het oog op verspreiding van het virus te risicovol lijkt te zijn.
- In de orde van dienst zijn de dikgedrukte woorden de woorden die allen kunnen uitspreken.
- De priester ontsmet voor het eucharistisch gebed (nogmaals) de handen.
- De aanwezigen kunnen de communie ontvangen. Men kan er ook voor kiezen dit niet te doen. Het kan zijn dat u in dat geval toch gevraagd wordt even de rij uit te gaan om ruimte te maken voor anderen.
- De kerkwachten begeleiden het ter communie gaan zo, dat er steeds maximaal vier mensen voor de communiebanken staan. Bij elke communiebank twee, anderhalve meter uit elkaar. Knielen is niet toegestaan.
- De communicant strekt zijn of haar arm helemaal uit, en de priester doet dat ook, zodat de grootst mogelijk afstand bewaard wordt. De priester raakt de hand van de communicant niet aan. De communie op de tong ontvangen is niet toegestaan.
- De communie is onder één gedaante (enkel brood).
- Wie de zegen wil ontvangen maakt dat kenbaar op gebruikelijke wijze (armen gevouwen voor de borst) en ontvangt de zegen op afstand.
- Er zal in de dienst wel muziek te beluisteren zijn (orgel, piano of anders).

Wat wordt er verder van u gevraagd?
- Vóór en na het bezoek aan de kerk thuis uw handen goed wassen.
- Afstand van elkaar houden, ook voor en na de dienst.
- De vredegroet brengen zonder uw plaats te verlaten, door middel van een vriendelijk gebaar
- Het toilet liefst zo min mogelijk gebruiken. Als u ernaar toe gaat, volg de aanwijzingen van de kerkwachten. Wij vragen u na afloop het kraantje en het toilet zelf even af te nemen met een hygiënisch wegwerpdoekje dat daarna ter plekke in de afvalbak kan.
- De collecte zal tijdens de dienst niet plaatsvinden. We hopen echter wel dat u de parochie ook financieel wilt blijven steunen. Het meest veilig gaat dat via tikkie of internetbankieren. Er staat echter ook een collecteschaal bij de uitgang van de kerk.

We doen het samen
Het is natuurlijk heel gek: Kerk zijn met dit soort regels allemaal! Maar: We denken toch dat het samen komen in ons huis van God van grote waarde is en daarom al deze moeite waard. We kunnen samen bidden, elkaars aanwezigheid ervaren en gesterkt worden door woord en sacrament.

De kerkdiensten kunnen alleen plaatsvinden als we ons samen aan deze regels willen houden. We geven elkaar de ruimte en dragen zo zorg voor elkaars veiligheid.

De kerkwachten zijn er om alles in goede banen te leiden en om u te helpen. Ze hebben de bevoegdheid zo nodig in te grijpen maar niemand zit erop te wachten strenge ordehandhavers van hen te maken. We hopen dat we elkaar helpen in deze rare situatie door begrip voor elkaar te hebben, een beetje geduld en vriendelijkheid op te brengen en dit samen te dragen.

Voor verdere informatie: bekijk hier het protocol voor diensten in Corona-tijd (opgesteld door het landelijk bureau) en het gebruiksplan van ons kerkgebouw. Hierin staan ook foto’s en een plattegrond van hoe de kerk er nu uitziet.

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust met de pastoor of één van de andere leden van uw kerkbestuur.  

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar