Paaspakkettenactie en paasgroet 2020

Het lijkt erop dat alles in deze moeilijke tijd tot stilstand komt. Dat geldt ook voor de activiteiten van de ARK. Vergaderingen gaan niet door, de Feestweek van de Oecumene is afgelast.
Maar onze verbondenheid met elkaar blijft overeind. Dit zagen wij goed tijdens de paaspakkettenactie van 2020.

Het was even omschakelen: van het inpakken van paaspakketten naar het verzorgen van enveloppen met bonnen voor supermarkten. Maar het is gelukt! We hebben op bijna 300 adressen enveloppen kunnen bezorgen. Daaronder waren veel adressen van gezinnen met kinderen.

 
Onze oproep om extra financiële ondersteuning had een overweldigend resultaat. Er is op de bankrekening van de ARK ruim € 5.000 binnengekomen. Dat bedrag is geheel besteed aan de bonnen.

Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën die de actie financieel steunden.

 

 
Ook in deze tijden laten we elkaar niet los.

Deze paasgroet is daarvan een teken.

 


    De Heer is waarlijk opgestaan!                

    Sterker dan de dood zijn liefde 
    Als een rots zo vast zijn trouw  

    Een metgezel, Hij,

    Nooit op afstand,
    Maar rakelings nabij         

 

 

 
Met dank aan Nielspeter Jans voor gedicht en foto 
Namens het paaspakkettenteam 2020 en de AKR.

Ria de Rijke

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar