Roep! Dienst van Schrift en Gebed op 24 juni

Roep! Dienst van Schrift en Gebed op 24 juni24 juni is de feestdag van Johannes de Doper, de roepende in de woestijn. Hoewel het spreekwoord van hem afkomt was hij geen roepende in de woestijn in de zin van dit spreekwoord. Veel mensen kwamen op hem af om te horen wat hij allemaal riep en velen lieten zich door hem dopen. Ook Jezus zelf.
Roep! is het thema van de bijzondere dienst die door ... Lees verder>>

Dubbel jubileum

Op zaterdag 30 juni a.s. viert de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland haar 50-jarig jubileum ... lees verder>>

Kom naar het jongerencongres in Wenen!

Van 20-23 september 2018 wordt in Wenen een internationaal jongerencongres georganiseerd. Het is onderdeel van het congres waarin ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Laurentius!
Nassaulaan 43 in Alkmaar

 

Wij heten U welkom bij onze kerkdienst, die gewoonlijk plaatsvindt op Zondagmorgen 10 uur. Wij vieren dan de Eucharistie.

 

Twee maal per jaar zijn er in onze kerk bijzondere activiteiten voor Kinderen. Dit is met Kerst en Pasen

 

Voor pastorale vragen:   Pastoor Erna Peijnenburg (zie contact voor contactgegevens)

Overige vragen:            secretaris dhr. Alex Blok tel.: 072-5338157

 

Voor vragen over onze "Rooms-Katholieke Kerk der oud-Bisschoppelijke Cleresie" sinds 1723: zie ook www.okkn.nl

 

Wij heten u welkom!


 

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar